12 മാർച്ച് 2011

ലോക്പാല്‍ ബില്ലും ഇലക്ട്രോണിക് സര്‍വീസസ് ഡെലിവെറി ബില്ലും

നമ്മുടെ ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പൌരന്‍മാര്‍ക്കും ജനാധിപത്യം എന്നത് കാലാകാലങളില്‍ പോയി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ മാത്രം ഒതുങി നില്‍ക്കുന്നു. അന്‍പത് ശതമാനത്തിനടുത്തു പൊതുജനം  വോട്ടും ചെയ്യാറില്ല. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു നെട്ടോട്ടമോടുന്നരെ വോട്ട് ചെയ്യാത്തതില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. ഭക്ഷണവും പാര്‍പ്പിടവും മറ്റ് സൌകര്യങ്ളുമുള്ള മധ്യവര്‍ഗ്ഗമാവട്ടെ, ബഡ്ജറ്റ് സമയത്തെ നികുതി ഇളവുകള്‍ ഒഴിച്ചു മറ്റ് കാര്യങളിലൊന്നും അധികം താല്‍പര്യം കാണിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങള്‍ ആവട്ടെ എപ്പോഴും പൊട്ടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളാ നെട്ടോട്ടത്തിലാണു താനും. പൊട്ടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മതി, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രക്ഷുബ്ദവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ പറ്റിയ മറ്റു വല്ലതും.

രാജ്യത്തെ ജനസാമാന്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പല നയരൂപീകരണവും നിയമനിര്‍മ്മാണവും മറ്റും പാര്‍ലമെന്റില്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ആ കാര്യങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും പുരോഗനപരമായി ഇടപെട്ട് പൊതുജനതാല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങള്‍ വിരളമായെ കാണിക്കാറുള്ളു. ആണവ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഗവര്‍മെന്റ് നിലംപതിക്കുമെന്നായപ്പോള്‍ റ്റി.വി. ചാനലുകളില്‍ ചര്‍ച്ചയോട് ചര്‍ച്ച, അതുവരെ അനക്കമൊന്നുമില്ല.

രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ത്ഥ വൃന്ദങള്‍ക്കും മേലെ അവരുടെ അഴിമതി പ്രവണതകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 1960 മുതല്‍ പല പ്രാവശ്യം പല രൂപത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്‍ അവതരിക്കപ്പെട്ട ലോക്പാല്‍ ബില്‍ ഈയിടെ വീണ്ടും പുതിയ രൂപത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തി. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങളിലെ ഒംബുഡ്സ്മാന്‍ നു സമാനമായി വിഭാവനം ചെയ്ത ലോക്പാല്‍, ഒടുവില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ലോകായുക്തയെ പോലെ പല്ലും നഖവും ഇല്ലാത്ത വെറും ഒരു നോക്കുകുത്തിയായി മാറി.ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ കര്‍ണാടക ലോകായുക്ത സന്തോഷ് ഹെഗ്ഡെയെയും അന്ന ഹസാരെയും പോലുള്ളവര്‍ക്ക് സഹായഹസ്തമെത്തിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നമ്മുടെ ടി.വി. വാര്‍ത്താ ചാനലുകള്‍ക്കു പ്രധാനം മറ്റു പലതുമായിരുന്നു.ഇന്ത്യ സുപ്പര്‍ പവര്‍ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കണല്ലൊ ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്.

അതു പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സര്‍വീസസ് ഡെലിവെറി എന്ന പേരില്‍ പൊതുജനങള്‍ക്കായുള്ള വിവിധ ഗവര്‍മെന്റ് വകുപ്പുകളുടെ സേവനം വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ കരട് ബില്‍ ഈയിടെ ഇന്ത്യാ ഗവര്‍മെന്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യം ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി അറിയാനുള്ള യോഗമാണു നമുക്ക്.ഗവര്‍മെന്റ് സേവനങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കാനും സേവനവിതരണ ശൃംഖലയിലെ ചോര്‍ച്ചകള്‍ അടച്ചു ഗവര്‍മെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ധനവിനിയോഗവും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഉതകുന്ന ഈ ബില്ലിനും തത്പരകക്ഷികളുടെ ഇടപെടല്‍ കാരണം ലോക്പാല്‍ ബില്ലിന്റെ അവസ്ത്ഥ വരാതെ പൊതുജനത്തിനു പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയില്‍ നിയമമാവണമെങ്കില്‍ പൌരസമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണ്, അതിനു മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങള്‍ തങളുടെ കടമ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില്‍ നയരൂപീകരണവും നിയമനിര്‍മ്മാണവും ഗവര്‍മെന്റില്‍ പല കാരണങളാല്‍ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ചിലരുടെയും, രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ അജണ്ടകളോടെ വോട്ട് ബാങ്കുകളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരു പറ്റം രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും മാത്രം കുത്തകയല്ല, അതു പൊതുജനാവകാശമാണ്,അതിനു പൊതുജനത്തെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ട ചുമതല മാധ്യമങള്‍ക്കുണ്ട്.

ഇലക്ട്രോണിക് സര്‍വീസസ് ഡെലിവെറി ബില്ലിന്റെ കരട് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഗവര്‍മെന്റിന്റെ ഭാഷ്യങള്‍ക്ക് കമന്‍റ്റ് ഇടാനുള്ള ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക .