29 നവംബർ 2012

A morning (de)light

A morning (de)light

15 ഓഗസ്റ്റ് 2012

കമന്റ്: സ്വതന്ത്രകൂട്ടായ്മകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എന്‍. പ്രഭാകരന്‍ മാഷിന്റെ "സ്വതന്ത്രകൂട്ടായ്മകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്" എന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

കാലാകാലം പോയി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതോടെ തീരുന്നു, നമ്മുടെയെല്ലാം ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങള്‍. ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തില്‍ അഹമ്മതി കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നും അതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അടയാളമായ മാടംബി-അടിയാള മനോഭാവം മായ്ചു കളയാന്‍ ഇതുവരെ ആര്‍ക്കുമായിട്ടില്ല. അന്നു രാജാക്കന്‍മാരെയും നാടുവാഴികളെയും തൊഴുതു നിന്നു, ഇന്നു നാം തന്നെ വോട്ടു ചെയ്തു കയറ്റി വിട്ട മന്ത്രിമാരെ തൊഴുതു നില്‍ക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവയുടെയെല്ലാം ശരിയായ ഉള്ളടക്കമെന്തെന്നു ഒരു പിടിയുമില്ല നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്. പിന്നെ മതേതരരാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും മതപരമാണെന്നു പറഞു കൊണ്ട് എന്തു തോന്ന്യാസവുമാകാം. ഒരു കാലത്ത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായ മാധ്യമപ്രമുഖര്‍ പോലും ഇന്നു മതപ്രീണത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്‌ നമുക്ക് മുന്നില്‍. മൃഗീയമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറിട്ട ശബ്ദങള്‍ സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. പ്രതീക്ഷകളൊത്തിരിയുണ്ടായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ചിന്തയില്‍, പക്ഷെ മതവിശ്വാസികളേക്കാള്‍ ഗാഡമായി തങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശുദ്ധപുസ്തകങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നവരില്‍നിന്നു എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍? പകരം, കൊടിയുടെ നിറം നോക്കാതെ ചൂഷിതന്റെ പക്ഷത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം, കോര്‍പ്പറേറ്റ് മാഫിയകളുടെ കുടിലതയില്‍ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ, ഭരണവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ അഹമ്മതിയില്‍ പെട്ട് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരോ, ജാതിചിന്തയില്‍ മുഴുകിയ സമൂഹം അവസരങള്‍ നിഷേധിച്ചവരോ, ജന്മനായോ അല്ലാതെയോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവരോ, അടുക്കളയില്‍ പുരുഷന്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ചു എരിഞൊതുങുന്ന സ്ത്രീ ജന്മങളോ, ചൂഷിതനാരുമാകട്ടെ, അവരുടെ പക്ഷത്തു നില്‍ക്കാന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം, കൊടിയുടെ നിറവും കുലവും കുലമഹിമയും ലിംഗഭേദങളും നോക്കാതെ പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ നില്‍ക്കാന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ, എന്താണു സ്വതന്ത്രചിന്തയെന്നും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ, മാനവരാശിയുടെ ഇന്നത്തെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗവാക്കായ ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ, വികസനമെന്നാല്‍ എക്സ്പ്രസ്സ് വേയും വിമാനത്താവളവും പണിയല്‍ മാത്രമല്ലെന്നും അതു സമൂഹത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛ പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടിയാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഒരു കൂട്ടായ്മ.

08 ഏപ്രിൽ 2012

Lepakshi

My workplace moved to a new location and the first thing to notice was the conference room names in the building. Srirangapatna, badami, talikota, lepakshi etc. Srirangapatna was a known place and badami to a extent because of the badami mangoes. Curiosity took me to the internet for more details about the names and all were historical towns situated in Deccan area related to ancient kingdoms. 

Lepakshi is quite near to Bangalore(150KM), just across the karnataka-Andra border in bangalore hyderabad highway. Lepakshi is home to a 16th century temple complex built in vijayanagara architectural style with amazing sculptures and mural painting dotting the complex. Some photos from lepakshi.
Nandi, a few 100 meters before the temple complex


This Nandi also is said to be carved on a single stone as is the case with other Nandi's in Karnataka. Construction is lavish with large area covering the temple complex with long court yards, fine figures carved out the stones and painting on ceilings of the temple.
A view of the temple complex
It is said that the temple complex was constructed with out the knowledge of the Vijayanagara King and Kingdom's treasury was used for building the temple. For what so ever reasons, temple complex is left in incomplete state.
Another view from just out side main temple
The entrance to the main temple building is decorated with number of sculptures in each and every pillar such as the one below. Also designs in stone carvings found in lepakshi are said to used in Sarees extensively. An amazing piece of art in stones.
From court yard of the main temple

23 മാർച്ച് 2012

You will get world-class roads for sure: Government

Just one year down the line, your ride on Brigade Road will be a smooth one. With potholed roads chipping away at citizens' patience, the government last year announced that it would make key Bangalore roads world-class
"
Like to understand what is the definition of world class here ! If no potholes, there sure will be speed breakers at every 100-200 meters, and that is considered world class. If no potholes there will intersections that cannot be managed even with an army of traffic police constables (see this). Testing every day commuters patience is okay (anyway he/she is used to that !!), just imagine the plight of ambulances and fire force vehicles negotiating speed breakers at every 100-200 meters in a situation where every minute counts.
Improving traffic management and reducing congestion on roads is not just about widening the roads, after all how far you can widen the roads, you cannot keep on widening roads every time when the traffic on the road doubles. It need long term planning (Metro is a right direction I agree, but running a bit too late) and there are smarter ways to build the roads and manage the traffic better. We construct fly over on top of fly over, but never care to design the intersections for smoother flow of traffic. We widen roads and try widening further, but never think about building alternate routes for easing congestion. An example would be reaching from BTM/Jaya Nagar/JPNagar/Bannarghetta Road/Banshankari area to hosur road and electronic city side. There is already a road connecting these areas directly to hosur road other than the route through silk board. This alternate road goes through not so populated areas and upgrading it to a decent road (say 4 lines) is less of a task as compared to cost and effort (and the trouble for public) that is required to widen or build a fly over on already congested BTM-Silk board- Electronic city roads. Another example is the road which connects Sarjapur road to Hosur road which I would call as a lost opportunity with plenty of construction already happening in the area making it kind of difficult to upgrade, There are still alternate routes for sure, but who cares isn't it, until the roads are chocked with traffic and no room to move around ?
Our folks will never learn, but to visit countries such as US, Germany, China etc to make merry, to come back follow the same old stuff. And once in an year then there will be a week which is celebrated as "Road safety weeks", with big hoarding blocking signals and your view leading to accidents then and there only.

29 ജനുവരി 2012

Bangalore's "world class" roads !

Not really a piece of modern art, but the junction I daily crosses to reach my office. A few months back there was a public outcry on the quality of Bangalore roads and the administration (State government, BBMP,BDA,NHAI etc)  folks were quick to point out that the road infrastructure they built for Bangalore is nothing less than “World class”. While I am not sure of administration's definition of “world class”, the picture below is a simple example of how the roads are designed in Bangalore. The arrows indicate innumerable possible routes one can take while crossing the junction and I might have missed a few I am sure. You can find at least 5-6 junctions like while traveling from Silk board junction towards electronic city on Hosur road. Service roads on either side allowing traffic both directions and 6 line highway in the middle. (There is another 4 line above the head which i am not considering now). With service road allowing traffic in both directions, traffic management in all junctions are a mess and I don’t see any thought applied on designing the road or how the traffic should be managed etc, instead the commuters are left to their patience to negotiate the junctions in whatever way they want to do it. Thinking of getting rid of the vehicle and try walking! Better to get little bit of training first, as the pedestrians are left to their acrobatic skills to cross the road. To cross the road pedestrians need to either walk 1-2KM or just jump over the fences on either side of the main lines and run across the road with speeding vehicles approaching. Pedestrian underpasses are there in one or two major junctions. While the pedestrians are denied with even the basic infrastructure such as decent foot paths, sky walks to cross roads (at least at busy roads) in the city; administration is spending money in developing gardens around the traffic junctions. Gardens are fine (after all Bangalore was a garden city once), but why not give priority to the basic infrastructure first. 

Talking about world class roads, I travel around 5 KM to reach to Hosur road on my way to office in electronic city, and just 30 speed breakers, that’s all I have to deal with. Haralur road is even better with 45 speed breakers for 6.5KM. Forget about common man’s daily commute (which is what our democratically elected administration does every day, "forget common man"), just think about the plight of ambulances and fire force vehicles trying deliver the services at the earliest.