26 ജനുവരി 2014

നഗരമധ്യത്തില്‍ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം

ഒരു കൂട്ടം പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെ ശ്രമഫലമായി ബാംഗ്ളൂരില്‍ സര്‍ജാപുര റോഡരികില്‍ ബാക്കിയായിപ്പോയ ഒരു പച്ചത്തുരുത്ത് ഇന്ന് പക്ഷികളുടെ ഒരു ചെറിയ പറുദീസയാണ്. കൈക്കൊണ്ട്രഹള്ളി ലേക്കിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം.